Publikacja

Celem konferencji jest przegląd stanu badań nad dziejami Słupska i zaproszenie badaczy, którzy tej problematyce się poświęcają. Organizatorzy liczą na podsumowania, postawienie pytań badawczych i wyznaczenie nowych kierunków prac. Każdy z uczestników konferencji ma możliwość opublikowania swoich dokonań naukowych w formie rozdziału monografii. Przewidujemy wydanie recenzowanego tomu pokonferencyjnego. 

PLIK DO POBRANIA