Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Słupsk i ziemia słupska od średniowiecza do współczesności

I przegląd stanu badań

9 MAJA 2019

Program Konferencji

8:00-9:00 – rejestracja uczestników (hol budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64)

9:00-9:20 – uroczyste otwarcie V Słupskiego Festiwalu Historycznego oraz konferencji z udziałem zaproszonych gości (ul. Bohaterów Westerplatte 64, aula 414) wystąpienia władz uczelni, Wydziału Filologiczno-Historycznego i Instytutu Historii i Politologii

 

Panel plenarny „Dobre praktyki samorządów lokalnych w upowszechnianiu historii regionalnej”

9:20-9:30 – Barbara Dykier (Wójt Gminy Słupsk), O kronice Gminy Słupsk

9:30-9:40 – Leszek Kuliński (Wójt Gminy Kobylnica), O syntezie historii Gminy Kobylnica

9:40-9:50 – dr hab. prof. AP Zenon Romanow (Akademia Pomorska w Słupsku), O planowanej syntezie dziejów Słupska

 

Wykład plenarny

9:50-10:10 – prof. zw. dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku), Słupsk w marcu 1945 roku – miasto Niemców, Sowietów i robotników przymusowych. Nowe źródła, literatura i ustalenia

10:10-10:30 – przerwa kawowa (przejście prelegentów z sekcji II „Historia Słupska i ziemi słupskiej w XX wieku” do auli 317)

 

Sekcja I. Historia Słupska i ziemi słupskiej od średniowiecza do XIX wieku (aula 414)

Panel 1. (Moderator: prof. Agnieszka Teterycz-Puzio)

10:30-10:45 – lic. Tomasz Częścik (Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Warszawski), Osadnictwo grodowe na ziemi słupskiej w okresie wczesnego średniowiecza

10:45-11:00 – dr hab. prof. UG Marek Smoliński (Uniwersytet Gdański), Ziemia słupska w polityce Sobiesławowiców

11:00-11:15 – mgr Jacek Adler (Akademia Pomorska w Słupsku, Muzeum w Koszalinie), Białe płaszcze na Pomorzu. Metody ekspansji zakonu krzyżackiego – studium na przykładzie Słupska (1329-1343)

11:15-11:30 – mgr Patrycja Jędrzejewska (Akademia Pomorska w Słupsku), Okoliczności objęcia władzy przez Warcisława IV w ziemi sławieńsko-słupskiej

11:30-11:45 – dr hab. prof. UKW Dariusz Karczewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Kazimierz (Kaźko) IV, książę słupski i dobrzyński, pan na Bydgoszczy (1351-1377) w ocenie historiografii

11:45-12:00 – dyskusja

12:00-12:15 – przerwa kawowa

 

Panel 2. (Moderator: dr Justyna Żukowska)

12:15-12:30 – dr hab. prof. AP Paweł Gut (Akademia Pomorska w Słupsku), Organizacja władz miejskich Słupska według Regulaminu Ratuszowego z 1719 r.

12:30-12:45 – mgr Jagoda Marciniak (Muzeum w Koszalinie), Ernest Bogusław von Croy – ostatni z rodu Gryfitów i fundacja obrazu „Ecce Homo” w kamieńskiej katedrze

12:45-13:00 – dr Kazimierz Kallaur (Akademia Pomorska w Słupsku), Czego nie zrobiono w historii Pomorza z okresu XVI-XVII w.

13:00-13:15 – dyskusja

13:15-13:30 – przerwa kawowa

 

Panel 3. (Moderator: prof. Paweł Gut)

13:30-13:45 – Maciej Marczewski, Agnieszka Naleźny (Firma Archeologiczna „Glesum”), Badania archeologiczne Starego Rynku w Słupsku

13:45-14:00 – mgr Olga Krukowska (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), Zabytki szklane pochodzące z badań Ratusza Starego Miasta w Słupsku

14:00-14:15 – dr Joanna Dąbal (Uniwersytet Gdański), Niderlandzkie i hiszpańskie naczynia ceramiczne z badań archeologicznych Starego Rynku w Słupsku (2017 r.)

14:15-14:30 – dyskusja

 

14:30-15:15– przerwa obiadowa (bistro Jazz Kitchen, ul. Bohaterów Westerplatte 64, budynek Akademii Pomorskiej, poziom -1)

 

Panel 4. (Moderator: prof. Jarosław Sochacki)

15:15-15:30 – mgr Jan Wild, Ruchy przebudzeniowe i staroluteranizm w okolicach Słupska od początku XIX w.

15:30-15:45 – mgr Dorota Śmietana-Bołwako (Akademia Pomorska w Słupsku), Legendy pomorskie – sztafeta pamięci, historii i tożsamości

15:45-16:00 – mgr Tadeusz Cieślak (Akademia Pomorska w Słupsku), Z Izbicy Kujawskiej przez Paryż do Słupska

16:00-16:15 – dyskusja

 

16:15-16:30 – przerwa kawowa

 

Panel 5. (Moderator: dr Kazimierz Kallaur)

16:30-16:45 – mgr Patrycja Osińska (Akademia Pomorska w Słupsku), Historia pomnika z Zagórzyc – o bitwie 1807 roku, cesarzowej Auguście Viktorii i współczesnym budowaniu lokalnego patriotyzmu

16:45-17:00 – mgr Marcin Osiński (Akademia Pomorska w Słupsku), Heinrich von Stephan – historia życia słupskiego twórcy karty pocztowej

17:00-17:15 – mgr Kacper Jurkiewicz (Akademia Pomorska w Słupsku), Słupsk jako regionalne centrum gospodarczo-ekonomiczne na przestrzeni wieków

17:15-17:30 – dyskusja

 

Od 17:30 – dyskusja kończąca sekcję II oraz wspólne podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Sekcja 2. Historia Słupska i ziemi słupskiej w XX wieku (aula 317)

Panel 1. (Moderator: prof. Józef Szymański)

10:30-10:45 – dr Kacper Pencarski (Akademia Pomorska w Słupsku), Problemy badawcze współczesnych monografii miast Pomorza Zachodniego a potrzeby informacyjne ich użytkowników

10:45-11:00 – dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), Kilka uzupełnień do historii nowej synagogi w Słupsku (1902-1938)

11:00-11:15 – mgr Angelika Szuran-Karpiej (Akademia Pomorska w Słupsku), Opieka społeczna w Słupsku na początku XX w.

11:15-11:30 – mgr Krzysztof Skrzypiec (Archiwum Państwowe w Koszalinie), Początek dyktatury Adolfa Hitlera. Referendum z 19 sierpnia 1934 r. na przykładzie Słupska

11:30-11:45 – dr hab. prof. AP Zenon Romanow (Akademia Pomorska w Słupsku), Nieprzyjazna koegzystencja. Polacy, Niemcy i Sowieci w powojennym Słupsku

11:45-12:00 – dyskusja

12:00-12:15 – przerwa kawowa

 

Panel 2. (Moderator: dr Kacper Pencarski)

12:15-12:30 – dr hab. prof. AP Iwona Jażewicz (Akademia Pomorska w Słupsku), Przemiany demograficzne w Słupsku w okresie powojennym

12:30-12:45 – dr hab. prof. AP Józef Szymański (Akademia Pomorska w Słupsku), Tworzenie struktur parafialnych i życia religijnego w Słupsku

12:45-13:00 – dr Tomasz Pączek (Akademia Pomorska w Słupsku), Ucieczka więźniów ze słupskiego więzienia z 17 na 18 grudnia 1946 r. Fakty i mity

13:00-13:15 – dyskusja

13:15-13:30 – przerwa kawowa

 

Panel 3. (Moderator: prof. Zenon Romanow)

13:30-13:45 – dr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk (Akademia Pomorska w Słupsku), Stan badań nad dziejami ludności rodzimej znad jezior Gardno i Łebsko – przegląd i najważniejsze postulaty badawcze

13:45-14:00 – mgr Zbysława Banat-Jędrzejewska (Akademia Pomorska w Słupsku), Kulisy życia artystycznego w Słupsku w latach 1945-1950

14:00-14:15 – mgr Łukasz Löper (Akademia Pomorska w Słupsku), Sytuacja sanitarna powiatu słupskiego w latach 1945-1950

14:15-14:30 – dyskusja

 

14:30-15:15 – przerwa obiadowa (bistro Jazz Kitchen, ul. Bohaterów Westerplatte 64, budynek Akademii Pomorskiej, poziom -1)

Panel 4. (Moderator: dr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk)

15:15-15:30 – dr hab. prof. AP Maciej Hejger, prof. zw. dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku), Lotniczy Słupsk lat 1950-1954 w świetle materiałów wywiadu amerykańskiego (Central Intelligence Agency)

15:30-15:45 – mgr Mirosław Stróżyński (Akademia Pomorska w Słupsku), Dzieje 28. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w kontekście historii zimnej wojny

15:45-16:00 – dr Arkadiusz Gryko (Akademia Pomorska w Słupsku), Eksperyment budowlany jako przykład reformowania gospodarki województwa słupskiego w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w.

16:00-16:15 – dyskusja

16:15-16:30 – przerwa kawowa

 

Panel 5. (Moderator: prof. Wojciech Skóra)

16:30-16:45 – mgr Jolanta Czerwiakowska (Akademia Pomorska w Słupsku), Dzieje kompleksu budynków Leśny Kot (Waldkater) w słupskim Lasku Północnym (ze szczególnym uwzględnieniem okresu prewentorium przeciwgruźliczego)

16:45-17:00 – mgr Rafał Kamiński (Uniwersytet Gdański), Z dziejów słupskiego kolekcjonerstwa. Historia Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Słupsk w latach 1972-2017

17:00-17:15 – mgr Dorota Tomaszewska (Akademia Pomorska w Słupsku), Inwigilacja środowiska studenckiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1981

17:15-17:30 – mgr Piotr Wyrwa (Akademia Pomorska w Słupsku), Historia słupskich trolejbusów w latach 1985-1998

 

Od 17:30 – dyskusja kończąca sekcję II oraz wspólne podsumowanie i zakończenie konferencji (uczestnicy panelu przechodzą do auli 414)

V Słupski Festiwal Historyczny

Więcej informacji na stronie: