Komitet Naukowy

dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP

Zakład Historii Średniowiecznej

Instytut Historii i Politologii

Akademii Pomorskiej w Słupsku

prof. dr hab. Wojciech Skóra

(Przewodniczący)

Zakład Historii XX wieku

Instytut Historii i Politologii

Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. Zenon Romanow, prof. AP

Zakład Archiwistyki

i Studiów Regionalnych

Instytut Historii i Politologii

Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. Jarosław Sochacki, prof. AP

Zakład Historii Średniowiecznej

Instytut Historii i Politologii

Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. Paweł Gut, prof. AP

Zakład Historii Nowożytnej

Instytut Historii i Politologii

Akademii Pomorskiej w Słupsku

Komitet Organizacyjny

mgr Mariusz Borysiewicz

doktorant

Instytut Historii i Politologii

Akademii Pomorskiej w Słupsku

mgr Jacek Adler

(Przewodniczący)

doktorant

Instytut Historii i Politologii

Akademii Pomorskiej w Słupsku

mgr Szymon Smentek

doktorant

Instytut Historii i Politologii

Akademii Pomorskiej w Słupsku

mgr Patrycja Jędrzejewska

doktorantka

Zakład Historii Średniowiecznej

Instytut Historii i Politologii

Akademii Pomorskiej w Słupsku

mgr Jolanta Czerwiakowska

doktorantka

Instytut Historii i Politologii

Akademii Pomorskiej w Słupsku

mgr Kamil Bierka

doktorant

Instytut Historii i Politologii

Akademii Pomorskiej w Słupsku