Szczegóły Konferencji

Uczestnicy:

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy:

  • historyków,

  • doktorantów i studentów,

  • osoby zainteresowane tematyką konferencji: muzealnicy, archiwiści, regionaliści, bibliotekarze, archeolodzy, etnolodzy, historycy sztuki.

Terminy:

Szczegółowe terminy:

Koniec przyjmowania zgłoszeń i abstraktów  -  31.03.2021 r.

Weryfikacja zgłoszeń i abstraktów - 1.04.2021 r.

Rozesłanie powiadomień o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszeń - 1-7.04.2021 r.

Termin konferencji  -  2021 r.

Termin dokonania wpłaty konferencyjnej  -  7 dni od dnia zatwierdzenia abstraktu

Termin wydania recenzowanej monografii naukowej  -  2021/2022 r.

Opłaty:

 Opłata konferencyjna TYLKO DLA OSÓB WYSTĘPUJĄCYCH Z REFERATAMI:

- studenci i doktoranci – 150 zł.

- naukowcy – 200 Zł.

Pakiet startowy w ramach opłaty konferencyjne zawiera:

- prezentacja zgłoszonego tematu wystąpienia,

- zaświadczenie uczestnictwa,

- przerwy kawowe oraz obiad,

- Zakwaterowanie / 1 nocleg,

- pakiet konferencyjny: torba, teczka, książka, smycz oraz upominki i gadżety.

 

Dla wpłacających:

Informacje dla wpłacających

Wszystkie informacje dotyczące wpłaty zostaną przekazane drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Opłatę konferencyjną należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia abstraktu.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty:

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

W tytule wpłaty prosimy o podanie w następującej kolejności:

- NR SUBKONTA KONFERENCJI - 249-519

- imię i nazwisko uczestnika

- nazwa Instytucji dokonującej wpłaty

- nazwa konferencji

Wystąpienia:

Czas przeznaczony na każde wystąpienie to ściśle przestrzegane 20 minut. Wystąpienia następują bezpośrednio po sobie. Nie przewidujemy pytań do prelegentów w czasie ich wystąpień. Dyskusja odbędzie się dopiero po zakończeniu wszystkich wystąpień w danym panelu i potrwa 30 minut.

Wszystkie prezentacje przygotowane przez uczestników będą odtwarzane z komputerów organizatora. Materiały należy dostarczyć do organizatora przed rozpoczęciem danego panelu, abyśmy mogli sprawdzić kompatybilność użytej technologii z naszym sprzętem. Prosimy o przygotowanie prezentacji zarówno w formacie .pdf, jak i w pliku edytowalnym .odp (z pakietu Libra/Open Office) lub .ppt (PowerPoint).

 

Organizatorzy zapewniają dostęp do internetu.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Please reload