Tematyka konferencji

Celem konferencji jest przegląd stanu badań nad dziejami Słupska i zaproszenie badaczy, którzy tej problematyce się poświęcają. Organizatorzy liczą na podsumowania, postawienie pytań badawczych i wyznaczenie nowych kierunków prac.

Wielowiekowe dzieje tego pomorskiego ośrodka zostały już kilkakrotnie podsumowane w syntezach historycznych, polskich i niemieckich. Powstało wiele monografii i artykułów. Grono zawodowych historyków i miłośników przeszłości Słupska jest liczne, lecz rozproszone. W istocie nie ma ośrodka skupiającego te wysiłki; nie ma płaszczyzny spotkań, wymiany poglądów, ustaleń, sporów i inspiracji. Być może uda się to zmienić, gdyby konferencja stała się cykliczną. Zainteresowanie historią regionalną wzrasta. W mieście jest silne środowisko historyczne. W naturalny sposób odpowiedzialność za podsumowania należy do jego przedstawicieli.

W ostatnich latach niektóre miasta pomorskie wzbogaciły się o nowoczesne, obszerne i fachowo napisane syntezy dziejów. Ukazały się historie Koszalina, Miastka, Szczecinka, Wejherowa i innych. Władze i społeczność Słupska nie zdołały się tego dopracować, choć ranga miasta w przeszłości (choćby w okresie księstwa sławieńsko-słupskiego, czy województwa słupskiego) była poważniejsza.

Ostatnia synteza dziejów Słupska ukazała się w 1986 roku, czyli 33 lat temu. Dla historiografii – uwzględniając zwłaszcza ogromny postęp prac nad dziejami PRL – to bardzo długi okres. Istnieje wręcz obowiązek zainicjowania prac nad nowym, nowoczesnym i pełnym podsumowaniem historii Słupska. Być może konferencja będzie do tego wstępem.

Zapraszamy na spotkanie badaczy różnych dyscyplin, którzy prowadzą prace nad dziejami Słupska od średniowiecza do współczesności, uwzględniającymi pomorskie konteksty. Oczywiście, do wiosennego Słupska.

KOLEJNA EDYCJA KONFERENCJI NAUKOWEJ

"SŁUPSK I ZIEMIA SŁUPSKA OD ŚREDNIOWIECZA

DO WSPÓŁCZESNOŚCI"

PLANOWANA JEST NA ROK 2021